Nogawice Kamury

Nogawice KamuryNogawice Kamury
Description
Pancerz na nogi. Doskonale układa się na nodze. Z lokalnych materiałów.
IsValid
1
Series
0
SortId
1001
ModelId
pl200
Rare
0
Value
100
BuyValue
300
SexualEquipable
2
SymbolColor1
0
SymbolColor2
0
DefVal
1
FireRegVal
1
WaterRegVal
0
IceRegVal
0
ThunderRegVal
0
DragonRegVal
0
BuildupTable
0
BuffFormula
0
DecorationsNumList
[0, 0, 0]
SkillList
[105, 0, 0, 0, 0]

Warunki odblokowania

SKILLS

Skill Description
Ścianobiegacz
Zmniejsza zużycie wytrzymałości podczas biegania po ścianach.
1. Zmniejsza spadek wytrzymałości podczas biegania po ścianach o 25%.
2. Zmniejsza spadek wytrzymałości podczas biegania po ścianach o 50%.
3. Ponadto bieganie po ścianach czasowo zwiększa siłę ataku.

Materiały kowalne

Item Amount
Ruda żelazaRuda żelaza x1
Skrawek rudySkrawek rudy x1 Skrawki