Kamizela skórzana

Kamizela skórzanaKamizela skórzana
Description
Napierśnik wykonany ze skóry i innych lekkich, łatwo dostępnych materiałów.
IsValid
1
Series
2
SortId
1002
ModelId
pl001
Rare
0
Value
100
BuyValue
300
SexualEquipable
2
SymbolColor1
0
SymbolColor2
0
DefVal
1
FireRegVal
0
WaterRegVal
0
IceRegVal
0
ThunderRegVal
0
DragonRegVal
0
BuildupTable
0
BuffFormula
0
DecorationsNumList
[0, 0, 0]
SkillList
[79, 0, 0, 0, 0]

Warunki odblokowania

SKILLS

Skill Description
Botanik
Zwiększa liczbę ziół i innych przedmiotów jednorazowych, które otrzymujesz podczas zbierania.
1. Jeden dodatkowy przedmiot przy pozyskiwaniu ziół.
2. Jeden dodatkowy przedmiot przy pozyskiwaniu ziół, owoców, orzechów lub nasion.
3. Jeden dodatkowy przedmiot przy pozyskiwaniu ziół, owoców, orzechów, nasion lub owadów.
4. Jeden dodatkowy przedmiot przy pozyskiwaniu ziół, owoców, orzechów, nasion, owadów lub grzybów.

Materiały kowalne

Item Amount
Skórka BullfangoSkórka Bullfango x1
Skrawek futraSkrawek futra x1 Skrawki