Hełm łowcy

Hełm łowcyHełm łowcy
Description
Mocny, ale elastyczny pancerz na głowę. Uwielbiany przez łowców.
IsValid
1
Series
6
SortId
2002
ModelId
pl002
Rare
0
Value
200
BuyValue
0
SexualEquipable
2
SymbolColor1
0
SymbolColor2
0
DefVal
4
FireRegVal
0
WaterRegVal
0
IceRegVal
0
ThunderRegVal
0
DragonRegVal
0
BuildupTable
1
BuffFormula
0
DecorationsNumList
[0, 0, 0]
SkillList
[88, 0, 0, 0, 0]

Warunki odblokowania

Village_4orHall_2

SKILLS

Skill Description
Długie trwanie
Wydłuża czas trwania pewnych efektów przedmiotów.
1. Czas trwania efektów przedmiotu +10%
2. Czas trwania efektów przedmiotu +25%
3. Czas trwania efektów przedmiotu +50%

Materiały kowalne

Item Amount
Ciepła skórkaCiepła skórka x1
IcjumIcjum x1
Skrawek futraSkrawek futra x1 Skrawki